Bildiri Başvurularının koşulları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 • Bildiri özet gönderimi son tarihi 20 Ocak  2018 ’dir.
 • Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri göndermek için tıklayınız.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
 • Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır.
 • Özetler;
 •  amaç,
 •  bireyler ve yöntem,
 •  bulgular (sayısal veriler ve istatistik sonuçları)
 •  sonuçlar
 • bölümünü içermelidir.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Uygun görülen bildiriler sözlü bildiri veya poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecek, sonuçlar e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
Ana Konular

Riskli Bebekler ve Erken Müdahale
Genetik ve Erken Tanı
Cerrahi Tedaviler
CP’de Botulinum Toksin
Spastisite ile Başa Çıkma Yöntemleri
CP'li Bireylerin Rehabilitasyonunda Modern Yaklaşımlar
Beynin Yeniden Organizasyonu
Postural Kontrol
Özel Eğitim
CP’li Çocuğun Okul Öncesi Dönemi
Okul Çağında Kaynaştırma
Ergenlik Dönemde Sosyal Beceriler
CP’de El Fonksiyonlarının Gelişimi 
CP’de İş ve Uğraşı Terapisi
CP’li Çocuklarda Konuşma Terapisi ve Beslenme 
CP’de İletişim
CP’de Uyku Problemleri
CP'de Alternatif Yaklaşımlar
Engellinin Cinsel Yaşamı
Diğer