PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ
23.02.2018, Cuma
''HAYATIN İÇİNDE CEREBRAL PALSY''
08:00-09:00 KAYIT
SAAT SALON I SALON II
09:00-10:30 AÇILIŞ PROGRAMI
09:00-09:30 HOŞGELDİNİZ KONUŞMALARI İpek Akman, Hüsnü Paçacıoğlu
09:30-10:00 AÇILIŞ KONFERANSI Başkan: Altan Edis
Konuşmacı:
İbrahim Betil
10:00 - 10:30 KONFERANS 1
CP ve Kortikal Malformasyonlarda Güncel Gelişmeler
Başkan:  İpek Akman
Konuşmacı: Zuhal Yapıcı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 PANEL 1
Riskli Bebek Ve Erken Müdahale
Başkanlar: İpek Akman, Nilüfer Eldeş
Riskli Bebek Tanımı ve Nörogelişimsel Değerlendirme Konuşmacı: Birgül Bayoğlu
Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Konuşmacı: Mintaze Kerem Günel
Riskli Bebek ve Ailelerinin Psikososyal Sorunları Konuşmacı: Koray Karabekiroğlu
12.00-13.30 Öğle Arası
12:30 -13:00 SEMPOZYUM / PARALEL 1
Ortopedik ve Nörolojik Açıdan Botox Uygulamaları
Başkanlar: Hakan Şenaran, Hande Akçakaya SEMPOZYUM / PARALEL 2
Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat, Yürütücü İşlevler ve Tıbbi Tedavisi
Başkanlar: Semih Ayta
Ortopedi Konuşmacı: Bartu Sarısözen Konuşmacı: Gökşin Karaman
Nöroloji Konuşmacı: Zeliha Matur
13:30-15:00 PANEL 2
Günlük Yaşam İçinde CP
Başkanlar: Güneş Yavuzer, Ahmet Ataş
CP'de Uyku Problemleri Konuşmacı: Murat Aksu
CP'de Beslenme Sorunları Konuşmacı: Fatma Esen Aydınlı
CP'de Üriner Problemler Konuşmacı: Mehmet Cenk Gürbüz
CP'de Ağrı Konuşmacı: Ümit Dinçer
15:00-15:30 KONFERANS 2
Motor Sistemin Gelişimi ve Dikkat/Öğrenme
Başkan: Semih Ayta
Konuşmacı: 
Yankı Yazgan
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL 3
CP'de İletişim Sorunları
Başkanlar: Esra Akı, Nur Tunalı SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: Gönül Acar, Mintaze Kerem Günel
CP'li Bireylerin Psikososyal Sorunlarına Yaklaşım Konuşmacı: Ayşe Rodopman Arman
İşitme Problemlerine Yaklaşım Konuşmacı: Ahmet Ataş
Gelişimsel Problemlere Yaklaşım Konuşmacı:  Pelin Piştav Akmeşe
Görme Problemlerine Yaklaşım Konuşmacı: Pınar Aydın
17:30 - 18:00 KONFERANS 3
Ürolojik Bozukluklar ve Pediatri; Fizyoterapist Perspektifinden Rehabilitasyon Yaklaşımı
Başkan: Bülent Elbasan
Konuşmacı:
Carmen Suarez

 

PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ
24.02.2018, Cumartesi
''HAYATIN İÇİNDE CEREBRAL PALSY''
08:00-09:00 KAYIT
SAAT SALON I SALON II
09.00-10:00 PANEL 4
CP Ve Kardiyovasküler Sağlık
Başkanlar: Ufuk Yurdalan, Kerem Alptekin SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları:
CP'de Kardiyometabolik Problemler Konuşmacı: Figen Akalın
CP'de Fiziksel Aktivite Konuşmacı: Baki Umut Tuğay
CP'li Birey ve Spor Konuşmacı:  Nevin Ergun
10:00-10:30 KONFERANS 4
CP’de Düztaban
Başkan: Muharrem Yazıcı
Konuşmacı: 
Federico Canavese
KONFERANS 5
Masal ve Oyun Terapisi
Başkan: Pelin Piştav Akmeşe
Konuşmacı:
Özgün Başaran Kaya
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 PANEL 5
Paralel 1: Omurga Problemlerinin Takibi ve Sağaltımı - Multidisipliner Yaklaşım
Başkanlar: Muharrem İnan, Hakan Şenaran PANEL 6 / Paralel 2
Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim ve Erken Müdahale Uygulamaları
Başkan: Handan Doğan, Bülbin Sucuoğlu
Omurga Deformitelerinin Değerlendirilmesi ve Erken Ortopedik Sağaltımı Konuşmacı: Muharrem Yazıcı Preterm Çocuklarda Görsel, Motor Koordinasyonunun Değerlendirilmesi - Öğretmen ve Klinisyenlerin Kullanabileceği Basit Bir Yöntem Konuşmacı: Şermin Tükel
Omurga Deformitelerinde Fizyoterapatik Yaklaşımlar Konuşmacı: Gözde Yağcı Okul Öncesi Gelişimin Desteklenmesinde Aile ile İşbirliği Konuşmacı: Benal Yardımcı
Omurga Deformitelerinde Ortezleme Konuşmacı: Yavuz Yakut Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşamın Desteklenmesi Konuşmacı: Maviş Emel Kulak Kayıkçı
12:00-12:30 KONFERANS 6
Pathogenesis and Prevention of the Spastic Hip De-centration
Başkan: Muharrem İnan
Konuşmacı: 
Bernhard Heimkes
12:00-13.30 Öğle Arası
12:30-13:00 SEMPOZYUM / PARALEL 3
CP Care Projesi
Başkanlar: Nigar Evgin
Konuşmacı: Bülent Elbasan
SEMPOZYUM / PARALEL 4
Benimle Gülümse Projesi
Başkanlar: Osman Fehmi Öztürk
Konuşmacı: Esra Tunalı
13:30-14.00 KONFERANS 7
CP’li Çocuklarda Okul Entegrasyonu ve Erken Müdahale
Başkan: Kalbiye Yalaz
Konuşmacı:
Julia Nisiotou
14.00-15:00 PANEL 7
CP'de Özel Eğitim Yaklaşımları
Başkanlar: Devrim Tarakçı GENETİK SEMPOZYUM
Panel 1: Genetik ve Nörogelişimsel Hastalıklar
Başkan: Yasemin Alanay
Okul Öncesi Dönemde Eğitsel Yaklaşım Konuşmacı: Handan Doğan Genetikte Temel Kavramlar Konuşmacı: Uğur Özbek
Okul Çağında Kaynaştırma Eğitimi Konuşmacı: Aysun Çolak Nörogelişimsel Hastalıklarda Klinik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: Kıvılcım Gücüyener
Ergenlikte Günlük Yaşam ve Sosyal Becerilerin Kazandırılması Konuşmacı: Ela Tarakçı
15:00-15:30 KONFERANS 8
El Fonksiyonları ve Günlük Yaşama Katılım
Başkan: Feryal Subaşı, Demet Ofluoğlu
Konuşmacı: 
Ann Christin Eliasson
Nörogelişimsel Hastalıklarda Genetik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: N. Hande Akçakaya
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 KAPANIŞ PANELİ
CP'de Eğitim ve Kaynaştırma Programında Uluslararası Deneyimler
Başkanlar: Serap İnal &Pelin Piştav Akmeşe GENETİK SEMPOZYUM
Panel 2: Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışmanın Önemi
Başkan: Uğur Özbek
Türkiye Deneyimi Konuşmacı: Ömer Faruk Yelkenci Klinisyenin Genetik Danışmadaki Rolü Konuşmacı: Yasemin Alanay
Yunanistan Deneyimi Konuşmacı: Julia Nisiotou CP, Spastisite ve Genetiği Konuşmacı: Esra Battaloğlu
Almanya Deneyimi Konuşmacı: Thomas Pape
Türkiye'den Bir Uyguluma Konuşmacı: Faik Benli Sitogenetik ve Sitogenetik ile Tanılanan Hastalıklar Konuşmacı: Yelda Tarkan Argüden
17:30-18:00 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ