PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ
23.02.2018, Cuma
''HAYATIN İÇİNDE CEREBRAL PALSY''
08:00-09:00 KAYIT
SAAT SALON I SAAT SALON II
09:00-10:30 AÇILIŞ PROGRAMI
09:00-09:30 HOŞGELDİNİZ KONUŞMALARI İpek Akman, Hüsnü Paçacıoğlu
09:30-10:00 AÇILIŞ KONFERANSI Başkan: Altan Edis
Konuşmacı:
İbrahim Betil
10:00 - 10:30 KONFERANS 1
CP ve Kortikal Malformasyonlarda Güncel Gelişmeler
Başkan:  İpek Akman
Konuşmacı: Zuhal Yapıcı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 PANEL 1
Riskli Bebek Ve Erken Müdahale
Başkanlar: İpek Akman, Nilüfer Eldeş 11:00-12:00
 • SÖZLÜ BİLDİRİLER

  S1           Yetişkin HemiplejikSerebralPalsili Bireylerde Üst Ekstremite Fonksiyonel Seviyesi İle Özsaygı ve Bireysel Tutarlılık İlişkisi
                 S. Ufuk Yurdalan, Begüm Ünlü, Salime Altunbay

  S2           SerebralPalsili Öğrenciler İçin Masa Üstü Yayıncılık Eğitiminin Etkinliği
                 Gonca Bumin, Halis Yeşil, Hürrem Özdurak, Ersin Ufuk Temuçin, İbrahim Arslan, Süheyla Gürkan, Tuğrul Yardımcı, Tan Aydoğan, Kadir Ülger, Şahap Yılmaz, Nesrin Kakırman, Vefa Bardakçı

  S3           Çalışan ve Çalışmayan SerebralPalsili Yetişkinlerin Fonksiyonel Bağımsızlık, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
                 Murat Evirgen, Seda Saka, Nur Tunalı, Güneş Yavuzer

  S4           Engelli Bireylerin Ailelerinde Fiziksel Durum, Psikososyal Durum ve Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi
                 Safiye Ateş,Havvagül Deniz, Feyyaz Aslan, Sezen Sancak

  S5           Engelli Bireylerin Ailelerinde Fiziksel Durum, Psikososyal Durum ve Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi
                 Nesrin Dökmen, Beliz Belgen Kaygısız

  S6           Engelli çocuğun fonksiyonel durumu ile engelli çocuğa primer bakım verenlerin tutum, sosyal destek ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki
                 Hilal Başak Can, Filiz Tuna, Hakan Tuna

  S7           SerebralPalsili Çocuklarda Psikometrik Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi
                  Baki Umut Tuğay, Hilal Işık, Nazan Tuğay

  S8           SerebralPalsili Çocuklarda Psikometrik Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi
                  Damla Ateşer Çakcak, Merve Tunçdemir, Özge Çankaya, Kübra Seyhan, Sefa Üneş, Cemil Özal, Sinem Asena Sel, Mintaze Kerem Günel, Banu Anlar, Kalbiye Yalaz

  S9           SerebralPalsili Çocuklarda Uyku Bozuklukları İle Annelerinin Uyku Bozukluğu ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
                  Ayşe Kartal

  S10         SerebralPalsili Çocukta Ergoterapi Müdahalesinin Uzun Dönem Etkinliği: Vaka Çalışması        
  Sedef Şahin,
  Barkın Köse, Hatice Abaoğlu, Tarık Demirok, Meral Huri

Oturum Başkanlar: Handan Doğan, Gökhan Malkoç
Riskli Bebek Tanımı ve Nörogelişimsel Değerlendirme Konuşmacı: Birgül Bayoğlu
Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Konuşmacı: Mintaze Kerem Günel
Riskli Bebek ve Ailelerinin Psikososyal Sorunları Konuşmacı: Koray Karabekiroğlu
12.00-13.30 Öğle Arası
12:30 -13:00 UYDU SEMPOZYUMU 1
Ortopedik ve Nörolojik Açıdan Botox Uygulamaları
Başkanlar: Hakan Şenaran, Hande Akçakaya 12:30 -13:00 UYDU SEMPOZYUMU 2
Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat, Yürütücü İşlevler ve Tıbbi Tedavisi
Oturum Başkanı: Semih Ayta
Konuşmacı: Gökşin Karaman
Ortopedi Konuşmacı: Bartu Sarısözen
Nöroloji Konuşmacı: Zeliha Matur  
13:30-15:00 PANEL 2
Günlük Yaşam İçinde CP
Başkanlar: Ahmet Ataş
CP'de Uyku Problemleri Konuşmacı: Murat Aksu
CP'de Beslenme Sorunları Konuşmacı: Fatma Esen Aydınlı
CP'de Üriner Problemler Konuşmacı: Mehmet Cenk Gürbüz 14:30-15:30
 • SÖZLÜ BİLDİRİLER

  S11         SerebralPalsi’li Çocukların Üst Ekstremite Cerrahi ve Konservatif Tedavi Sonuçlarını Değerlendiren Ölçüm Araçlarının Kullanım Sıklığının İncelenmesi
                  Cemil Yıldız, Gonca Bumin, Gökçen Akyürek, Metin Ahmet Özsezen

  S12         SerebralPalsi’li Çocukların Bağımsızlık Düzeyinin Kendisine Bakım Verenlerin Ağrı, Yorgunluk ve Bakım Verme Yükü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
                  Rüstem Mustafaoğlu, Yunus Erce, Musa Doruk, Aslı Özmaden

  S13         SerebralPalsili Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi
                  Nazlı Melis Misyağcı, Lale AlgıerBüyükgönenç

  S14         Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuğun Sağlıklı Kardeşlerinin Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması
                  Filiz Altuğ, Ayşe Ünal, Erdoğan Kavlak, Fatih Tekin

  S15         SerebralPalsi'li Çocuğa Bakım Verenlerin Uyku Süreleri, Bakım Verme Yükleri ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Sağlıklı Çocuğa Sahip Ebeveynler İle Karşılaştırılması
                Canan Atay,Nejla Uzun, Ela Tarakcı

  S16         SerebralPalsi'li Çocuklarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
                  Nejla Uzun, Canan Atay, Ela Tarakcı

  S17         PeriventrikülerLökomalazili Çocuklarda Üst Ekstremite Becerisi
                  Müberra Tanrıverdi, Zeynep Hoşbay, Barış Ekici

  S18         SerebralPalsili Çocuklarda El Fonksiyonlarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlişkisi: Pilot Çalışma
                 Şeyma Akçin,Müberra Tanrıverdi

  S19         Spastik SerebralPalsili Çocuklarda İki Farklı Görsel Algı Testinin Karşılaştırılmalı Analizi
                  Rıdvan Altundağ, Turgay Altunalan, Hüseyin Mir, Onur Güzel

  S20         Kortikal Görme Kaybı Olan Çocuklarda Aktivite Performans Kısıtlılığı Olan Alanların İncelenmesi
                  Zeynep Çelik, Tarık Demirok, Esra Akı

Oturum Başkanlar: Esra Akı , Ela Tarakçı
CP'de Ağrı Konuşmacı: Ümit Dinçer
15:00-15:30 KONFERANS 2
Motor Sistemin Gelişimi ve Dikkat/Öğrenme
Başkan: Semih Ayta
Konuşmacı: 
Yankı Yazgan
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL 3
CP'de İletişim Sorunları
Başkanlar: Esra Akı 16:00-18:00
 • SÖZLÜ BİLDİRİLER

  S21         HemiparatikSerebralPalsili Çocuklarda Ayak Bileği Mobilizasyonunun Fonksiyonellik ve Denge Üzerine Etkisi
                  Tomris Duymaz

  S22         Spastik SerebralPalsili Çocuklarda Bireysel Yapılandırılmış Gövde Eğitiminin Vücut Yapı ve Fonksiyonları Üzerine Etkisi: TabakalandırılmışRandomize Kontrollü Çalışma
                  Ayşe Numanoğlu Akbaş,Mintaze Kerem Günel

  S23         Özel Eğitimde Çalışanların Fiziksel Aktivite Düzeyleri Samsun Vezirköprü Örneği
                  Tuba Mızrak, Mehmet Akif Mızrak, Ercan Tural

  S24         Serebral Palsi’li Çocuklarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrası Seri Alçılamanın Spastisite ve Kaba Motor Fonksiyon Üzerine Etkisi
                  Candan Çetin, Pınar Akpınar

  S25         SerebralPalsi’li Olgularda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
                  Ela Tarakçı, Yıldız Analay Akbaba

  S26         0-4 Yaş SerebralPalsi'li Çocuklarda Gövde Kontrolü ile Üst Ekstremite Fonksiyonunun Kullanımı Arasındaki İlişki
                  Eda Kurt, Arzu Dağ, Aymen Balıkçı, Mehmet Ünal, Banu Kuran, F. Erkal Bilen

  S27         Farlı Topografik Tutulumu Olan SerebralPalsili Çocuklarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi  
                 Ayşe Yıldız, Umut Apaydın, Bülent Elbasan

  S28         Farklı Tipte Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Kaygı Düzeyi ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi                
                  Hatice Adıgüzel, Bülent Elbasan

  S29         Sağlıklı ve Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrolü, Denge ve Yürüyüş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma       
                 Sefa Üneş, Özge Çankaya, Kübra Seyhan, Merve Tunçdemir, Mintaze Kerem Günel

  S30         Uzun Dönem Takipli Serebral Palsi’li Bireylerin El Kullanımlarına Rehabilitasyonun Etkisi ve Aile Görüşü
                  Zeynep Selimoğlu, Filiz Tuna, Hakan Tuna

  S31         Spastik Hemiplejik ve DiplejikSerebralPalsili Çocuklarda Solunum Kas Kuvveti ve Gövde Kontrolündeki Farklılıklar ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
                  Muserrefe Nur Keles,BulentElbasan, UmutApaydin, Zeynep Aribas, Arzu Bakirtas, Nurdan Kokturk

  S32         SerebralPalsiliÇocuklardaOturmaPozisyonunda Postural KontrolunGünlükHayattakiBağımsızlıkSeviyeleriileIlişkisi
                  Ülkü Atasoy, Merve Nur Kızılhan, Çağla Ulusoy

  S33         SerebralPalsiliAdölesanlarda El Becerileri ile Fonksiyonel Bağımsızlık ve Kaba Motor Fonksiyon Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
                  Mustafa Burak, Erdoğan Kavlak, Aziz Dengiz, Fatih Tekin

  S34         Okul Öncesi Dönemde Spastik Serebral Palsili Çocuğa Sahip Olan Annelerinin Gereksinimleri ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
                  Pelin Piştav Akmeşe, Gülce Kirazlı

  S35         Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Selektif Kontrolü ile Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişki: Pilot Çalışma
                  Ramazan Yıldız, Ayşe Yıldız, Havva Soner, Bülent Elbasan

  S36         Dispraksia Tanılı Çocuklarda Denge ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin İncelenmesi: Ön Klinik Çalışma
                  Gökçe Leblebici, Devrim Tarakcı, Ela Tarakcı

  S37         Sağ ve Sol Hemiparetik Serebral Palsili Çocukların Yürüyüş Parametrelerinin Karşılaştırılması
                  Gözde Yağcı, Meltem Yazıcı, Ayşe Livanelioğlu, Yavuz Yakut

  S38         Serebral palsi’li çocuklarda tedavi programına eklenen “therasuit” egzersiz yönteminin motor gelişim ve fonksiyonel bağımsızlık üzerine etkisi
                  Merve Şahin, Melek Güneş Yavuzer, Berrak Yiğit

  S39         Serebral Palsi’li Bireylerde Grup Aktivitesinin İş ile İlgili Performans Becerilerine Etkisi
                  Ceren Koç, Ege Temizkan, Orkun Tahir Aran

  S40         Konjenital Kalp Hastalığının Serebral Fonksiyonlara Etkisi
                  Sema Tanrıverdi, Demet Terek

Oturum Başkanları: Mintaze Kerem Günel, Gönül Acar
CP'li Bireylerin Psikososyal Sorunlarına Yaklaşım Konuşmacı: Ayşe Rodopman Arman
İşitme Problemlerine Yaklaşım Konuşmacı: Ahmet Ataş
Gelişimsel Problemlere Yaklaşım Konuşmacı:  Pelin Piştav Akmeşe
Görme Problemlerine Yaklaşım Konuşmacı: Pınar Aydın
17:30 - 18:00 KONFERANS 3
Ürolojik Bozukluklar ve Pediatri; Fizyoterapist Perspektifinden Rehabilitasyon Yaklaşımı
Başkan: Bülent Elbasan
Konuşmacı:
Carmen Suarez

 

PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ
24.02.2018, Cumartesi
''HAYATIN İÇİNDE CEREBRAL PALSY''
08:00-09:00 KAYIT
SAAT SALON I SALON II SALON IV
09.00-10:00 PANEL 4
CP Ve Kardiyovasküler Sağlık
Başkanlar: Ufuk Yurdalan, Kerem Alptekin
 • SÖZLÜ BİLDİRİLER

  S41         Serebral Palsi Hastalarında Ekinovarus Deformitesinde, Selektif Tibial Nörotominin Uzun DönemSonuçları
                  Atilla Kırcelli, İlker Çöven

  S42         SerebralPalsili Hastalarda Alt EkstremiteBotulinum Toksin A Enjeksiyonunun Ambulasyon Kapasitesine Etkisi
  Sibel Caglar Okur, Mahir Uğur

  S43         SerebralPalsi’li Çocuklarda Anne Eğitim Düzeyi Ve Doğum Şeklinin Motor Gelişim Basamaklarına Etkisi
                  Tuba Tülay Koca, Aydın Arslan

  S44         Pes PlanovalgusDeformitesinin Eşlik Ettiği SerebralPalsi Olgularında Lateral Kolon Uzatma ve SubtalarEkstraartikülerArtrodez Tekniklerinin Karşılaştırılması: Radyolojik Çalışma
                  Onur Kocadal, Korcan Yüksel

  S45         AdolesanlardaSportif ve Sanatsal/Hobi Aktivitelerine Katılımın Somatoform Yakınmalarla İlişkisi
                  Ejder Berk, Tuba Tülay Koca, Aydın Arslan

  S46         SerebralPalsi Hastalarında Beslenme Alışkınlıkları ve Etkileyen Faktörler
                  Mehmet Ağırman, Merve Çalkın, Elif Ay

  S47         Doğum Ağırlığının SerebralPalsi Tipi ve Ekstremite Dağılımı Üzerine Etkisi
                  Merve Tunçdemir, Sefa Üneş, Kübra Seyhan, Özge Çankaya, Mintaze Kerem Günel, Banu Anlar

  S48         SerebralPalsi Tanısı ile Takip Edilen Çocukların Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi- Retrospektif Çalışma
                  Pınar Uran

  S49         Sendromik Zihinsel Yetmezlikte İlişkili Gen Varyantlarının Araştırılması
                 Sevcan Mercan, Barış Salman, Nihan Hande Akçakaya, Zuhal Yapıcı, Uğur Özbek, Sibel Uğur İşeri

Oturum Başkanları: İpek Akman, Murat Oto    
CP'de Kardiyometabolik Problemler Konuşmacı: Figen Akalın
CP'de Fiziksel Aktivite Konuşmacı: Baki Umut Tuğay
CP'li Birey ve Spor Konuşmacı:  Nevin Ergun
10:00-10:30 KONFERANS 4
CP’de Düztaban
Başkan: Muharrem Yazıcı
Konuşmacı: 
Federico Canavese
KONFERANS 5
Masal ve Oyun Terapisi
Başkan: Pelin Piştav Akmeşe
Konuşmacı:
Özgün Başaran Kaya
   
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 PANEL 5 / PARALEL 1
Omurga Problemlerinin Takibi ve Sağaltımı - Multidisipliner Yaklaşım
Başkanlar: Muharrem İnan, Hakan Şenaran PANEL 6 / PARALEL 2
Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim ve Erken Müdahale Uygulamaları
Başkan: Handan Doğan, Aysun Çolak    
Omurga Deformitelerinin Değerlendirilmesi ve Erken Ortopedik Sağaltımı Konuşmacı: Muharrem Yazıcı Preterm Çocuklarda Görsel, Motor Koordinasyonunun Değerlendirilmesi - Öğretmen ve Klinisyenlerin Kullanabileceği Basit Bir Yöntem Konuşmacı: Şermin Tükel    
Omurga Deformitelerinde Fizyoterapatik Yaklaşımlar Konuşmacı: Gözde Yağcı Okul Öncesi Gelişimin Desteklenmesinde Aile ile İşbirliği Konuşmacı: Benal Yardımcı    
Omurga Deformitelerinde Ortezleme Konuşmacı: Yavuz Yakut Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşamın Desteklenmesi Konuşmacı: Maviş Emel Kulak Kayıkçı    
12:00-12:30 KONFERANS 6
CP Hastalarında Kalça Problemleri
Başkan: Muharrem İnan
Konuşmacı: 
Federico Canavese
12:00-13.30 Öğle Arası
12:30-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 3
CP Care Projesi
Başkanlar: Nigar Evgin
Konuşmacı: Bülent Elbasan
UYDU SEMPOZYUMU 4
Benimle Gülümse Projesi
Başkanlar: Osman Fehmi Öztürk
Konuşmacı: Esra Tunalı
   
13:30-14.00 KONFERANS 7
CP’li Çocuklarda Okul Entegrasyonu ve Erken Müdahale
Başkan: Kalbiye Yalaz
Konuşmacı:
Julia Nisiotou
 • SÖZLÜ BİLDİRİLER

  S50         Çocuklarda Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Leap Motion Sensörü Yardımı İle Yapılan Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması
                 Ela Tarakcı, Nilay Arman, Devrim Tarakcı

  S51         Prematüre Bebeklerde Nörogelişimsel Tedavinin Kısa Dönem Nörolojik Hasar ve Ağrı Skorları Üzerine Etkilerinin Prospektif Randomize Kontrollü Olarak Araştırılması
                 Sevil Üzer, Sema Savcı

  S52         Kronik Engelli Bireylerde Ortez Memnuniyetinin Araştırılması
                 Tamer Çankaya, Alp Özel, Seda Ayaz Taş, Demet Karabulut, Sezen Tezcan

  S53         Oral Motor Egzersizlerin Kullanım Etkililiğinin Dil ve Konuşma Terapistleri ve Özel Eğitim Öğretmenleri Arasında Karşılaştırılması
                 Yasemin Sarı

  S54         Myofasiyel Terapinin SP’li Hastalarda Oral Fonksiyonel Gelişimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi
                 Müzeyyen Müge Çiyiltepe, Müzeyyen Karaman

  S55         Serebral Palsili Hastaların Denge Rehabilitasyonunda Oyunun Rolünün Değerlendirilmesi
                 Müşerref Sedef

  S56         Serebral Palsili Çocuklarda Geleneksel Rehabilitasyon Programına Motivasyonun Değerlendirilmesi ve Motivasyon İle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
                 Merve Kurt, Hatice Nihan Bozkurt, Tülay Tarsuslu Şimşek

  S57         Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Üst Ekstremite Fonksiyonları, Motor Yeterlik ve Fonksiyonel Bağımsızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
                 Uğur Güleç, Bilge Başakçı Çalık, Erdoğan Kavlak, Sebahat Yaprak Çetin

  S58         Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Serebral Palsi Kohort Çalışması
                 Turgay Altunalan, Turgay Arık, Ayşe Banu Sözen, Tuba Derya Doğan, Merve Albayrak, Özge Özbek, Yüksel Çolaker, Yasemin Kala, Tansu Çolak, Sezin Şimşek, Arzu Yılmaz, Salime Altunbay, Hüseyin Bol, Anıl Kıraç

  S59         Effectiveness of Hippotherapy Simulation Training in Children with Cerebral Palsy: A Pilot Study
                 Canan Günay Yazıcı, Zübeyir Sarı, Devrim Tarakçı

  S60         Kortikal Görme Kaybı Olan Çocuklarda Beslenme ve Kişisel Bakım Aktivite Katılımına Ergoterapinin Etkisi
                 Sibel Dalkılıç, Esra Akı

  S61         Serebral Palsi’li Çocuklarda Gövde Kontrol Ölçüm Skalasının Uygulayıcı İçi ve Uygulayıcılar Arası Güvenirliğinin İncelenmesi: Pilot Bir Çalışma
                 Umut Apaydın, Ayşe Yıldız, Müşerrefe Keleş, Bülent Elbasan

Oturum Başkanları: Ahmet Ataş, Bülent Elbasan
14.00-15:00 PANEL 7
CP'de Özel Eğitim Yaklaşımları
Başkanlar: Devrim Tarakçı GENETİK SEMPOZYUMU
Panel 1: Genetik ve Nörogelişimsel Hastalıklar
Başkan: Yasemin Alanay
Okul Öncesi Dönemde Eğitsel Yaklaşım Konuşmacı: Handan Doğan Genetikte Temel Kavramlar Konuşmacı: Uğur Özbek
Okul Çağında Kaynaştırma Eğitimi Konuşmacı: Aysun Çolak Nörogelişimsel Hastalıklarda Klinik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: Kıvılcım Gücüyener
Ergenlikte Günlük Yaşam ve Sosyal Becerilerin Kazandırılması Konuşmacı: Ela Tarakçı
15:00-15:30 KONFERANS 8
El Fonksiyonları ve Günlük Yaşama Katılım
Başkan: Feryal Subaşı, Demet Ofluoğlu
Konuşmacı: 
Ann Christin Eliasson
Nörogelişimsel Hastalıklarda Genetik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: N. Hande Akçakaya    
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 KAPANIŞ PANELİ
CP'de Eğitim ve Kaynaştırma Programında Uluslararası Deneyimler
Başkanlar: Serap İnal &Pelin Piştav Akmeşe GENETİK SEMPOZYUMU
Panel 2: Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışmanın Önemi
Başkan: Uğur Özbek    
Türkiye Deneyimi Konuşmacı: Ömer Faruk Yelkenci Klinisyenin Genetik Danışmadaki Rolü Konuşmacı: Yasemin Alanay    
Yunanistan Deneyimi Konuşmacı: Julia Nisiotou CP, Spastisite ve Genetiği Konuşmacı: Esra Battaloğlu    
Belçika Deneyimi Konuşmacı: Karel Van Isacker
Türkiye'den Bir Uyguluma Konuşmacı: Faik Benli Sitogenetik ve Sitogenetik ile Tanılanan Hastalıklar Konuşmacı: Yelda Tarkan Argüden    
17:30-18:00 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ