PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ
24.02.2018, Cumartesi
''HAYATIN İÇİNDE CEREBRAL PALSY''
GENETİK OTURUMU
SAAT SALON II
14.00-15:00 GENETİK OTURUMU
Panel 1: Genetik ve Nörogelişimsel Hastalıklar
Başkan: Yasemin Alanay
Genetikte Temel Kavramlar Konuşmacı: Uğur Özbek
Nörogelişimsel Hastalıklarda Klinik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: Kıvılcım Gücüyener
15:00-15:30 Nörogelişimsel Hastalıklarda Genetik Tanı Algoritmaları Konuşmacı: N. Hande Akçakaya
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 GENETİK OTURUMU
Panel 2: Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışmanın Önemi
Başkan: Uğur Özbek
Klinisyenin Genetik Danışmadaki Rolü Konuşmacı: Yasemin Alanay
CP, Spastisite ve Genetiği Konuşmacı: Esra Battaloğlu
Sitogenetik ve Sitogenetik ile Tanılanan Hastalıklar Konuşmacı: Yelda Tarkan Argüden